Ontvluchting en Ontvluchtingssimulaties

Voor een veilige ontvluchting stelt het Bouwbesluit concrete prestatie-eisen aan loopafstanden, de capaciteit en inrichting van vluchtwegen. In sommige gevallen kan moeilijk of niet aan deze wettelijke eisen voldaan worden en met een beroep worden gedaan op het gelijkwaardigheid. Ontvluchtingssimulaties of het vultijdenmodel kunnen in deze situaties een oplossing bieden. In het vultijdenmodel wordt de buffering van rook (de vultijd) berekend. Hiermee kan, eventueel in combinatie met de aanwezigheid van een installatie voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installatie), omgerekend worden hoeveel tijd beschikbaar is voor een veilige ontvluchting. Wij voeren de modellering voor u uit en stemmen deze af met het bevoegd gezag. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de kosten en conceptuele toepassing van rookbeheersingssystemen.

 

Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.