Masterplan brandveiligheid

De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door de combinatie van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Vooral bij complexe gebouwen is het van groot belang om deze samenhang in de ontwerpfase te beoordelen om brandrisico’s in de gebruiksfase adequaat te kunnen beheersen. In dit stadium wordt namelijk de basis gelegd voor een brandveilig gebouw. Door in het ontwerp goed na te denken over brandveiligheid kunnen de gebruiksmogelijkheden vergroot worden en de kosten beperkt worden. Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze Masterplannen volgens het model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB).

 

Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.