Brandoverslagberekeningen

Gebouwen moeten ingedeeld worden in brandcompartimenten en (beschermde) subbrandcompartimenten. Tussen de compartimenten moet een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) aanwezig zijn. Deze WBDBO kan gerealiseerd worden door het aanbrengen van brandwerende voorzieningen, zoals brandwerende gevels, wanden en deuren. In sommige gevallen kan een brand zich via de buitenlucht verplaatsen naar een ander brandcompartiment. Middels een brandoverslagberekening kan worden bepaald of er brandoverslag optreedt via de buitenlucht. In veel gevallen blijkt het niet meer noodzakelijk om dure bouwkundige voorzieningen te treffen, zoals brandwerende beglazing of gevelelementen. Vigiles heeft ruime ervaring in het opstellen van deze brandoverslagberekeningen volgens de daarvoor geldende norm (NEN 6068).