Bouwplantoetsing en bouwbegeleiding

Het brandveiligheidsniveau van gebouwen is afhankelijk van de combinatie van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Brandveiligheid vraagt daarom om een allesomvattende en integrale benadering. Gedreven door brandveiligheid en kwaliteit geloven wij dat door in de ontwerpfase goed na te denken over brandveiligheid de kosten beperkt kunnen worden en de gebruiksmogelijkheden en continuïteit van het bouwproces vergroot kan worden. Vigiles neemt u de brandveiligheidszorg vanaf het ontwerp tot en met de gebruiksfase uit handen. Wij toetsen het ontwerp aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit, stellen de benodigde rapportages op, begeleiden u in het vergunningentraject en voeren toezicht uit in de realisatiefase.

 

Op onze projectenpagina vindt u meer informatie over onze projecten en ervaring. In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.