Brandveiligheidsonderzoek Simadan Amsterdam

Simadan is specialist in het verwerken van organische reststromen, plantaardige en dierlijke oliën en dierlijke vetten en het produceren van biodiesel. In 2013 heeft Simadan op het terrein een nieuwe productiehal gebouwd. De hal heeft een oppervlakte van meer dan 17.000 m² en is uitgevoerd als één brandcompartiment. Hiermee wordt niet voldaan aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.

 

In opdracht van Simadan heeft Vigiles in samenwerking met SAKE-advies een rapport op basis van de methode ‘Beheersbaarheid van brand 2007’ opgesteld. In dit rapport is beoordeeld in hoeverre de hal met een automatische sprinklerinstallatie als één brandcompartiment kan worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de randvoorwaarden met betrekking tot de sprinklerinstallatie en de brandwerendheid van scheidingsconstructies in beeld gebracht. Het rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker.