Brandveiligheidadvies Tragel Zorg

Stichting Tragel Zorg is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Vigiles heeft voor verschillende gebouwen geadviseerd welke brandveiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden om te voldoen aan de wet- en regelgeving en om een brandveilige woonomgeving voor de cliënten te waarborgen. Onderdeel hiervan vormde het uitvoeren van bouw- en opleveringsinspecties. Daarnaast heeft Vigiles de aanvragen van omgevingsvergunningen activiteit gebruik begeleid, inclusief het opstellen van de noodzakelijke tekeningen.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jasper Wilderom.