Brandmeld- en sprinklerinstallatie Electrawinds

Electrawinds Greenfuel produceert vanuit haar productieplant in Terneuzen hoogwaardige biodiesel. Electrawinds heeft de fabriek na een faillissement in 2012 overgenomen. In de jaren ervoor is beperkt onderhoud aan de brandmeld- en sprinklerinstallatie uitgevoerd. Ondanks de beperkte leeftijd van de fabriek kon de sprinklerinstallatie niet gecertificeerd worden en is vervanging van de installatie noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden uit de bouw- en milieuvergunning.

 

In opdracht van Electrawind heeft Vigiles Brandveiligheid een plan van aanpak opgesteld voor het vervangen van de sprinklerinstallatie. Dit plan gaat uit van een gefaseerde vervanging, waarbij de vervangingstermijnen zijn gebaseerd op een risicoanalyse. Dit plan van aanpak is afgestemd met de gemeente en Veiligheidsregio Zeeland. In de tussenliggende periode wordt de werking van de installatie door adequaat onderhoud en het uitvoeren van controles gewaarborgd.

 

Vigiles ondersteunt Electrawinds in het gefaseerd vervangen van de installaties en het toezicht op uitvoering van de werkzaamheden. Voor de langdurige samenwerking is een raamcontract afgesloten. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen Matthijs Bakker.