Multidisciplinair Oefenbeleidsplan

Vakmanschap en professionaliteit van hulpverleners - mede door goede opleiding, trainingen en oefening -, vormen samen met een structureel lerende organisatie de sleutel voor een goed functionerende rampenbestrijdingsorganisatie.

 

Vigiles heeft voor de Veiligheidsregio Zeeland de beleidsnotitie Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen ontwikkeld en opgesteld voor de functionarissen binnen de hoofdstructuur (CoPI, ROT, COT-W en BT). Op basis van wettelijke kaders, landelijke trends, de laatste onderzoeksinzichten en het risicoprofiel heeft Vigiles de beleidsmatige kaders en doelstellingen voor het multidisciplinair vakbekwaamheidsbeleid (MOTO) opgesteld. De beleidsnotitie beschrijft hoe de veiligheidsregio door gebruik te maken van innovatieve organisatorische, technische en didactische oplossingen het leerrendement kan verhogen en kan voldoen aan de verplichtingen. Uitgangspunten zijn aantoonbaar vakbekwame teams en functionarissen, toepassen van onderwijskundige principes, leren van oefeningen, incidenten en inzetten, en een realistische oefenbelasting. Een van de werkwijze die vigiles heeft toegepast om de beleidsnotitie te laten slagen was het creeren van draagvlak onder de functionarissen en verantwoordelijken. Meer informatie? Neem dan contact op met Luc Wassenberg.