Audit brandveiligheid woonzorgcomplex Poelwijck

Woonzorgcomplex Poelwijck biedt op de begane grond en eerste verdieping onderdak aan een verzorgingshuis dat bestaat uit 16 kamers en 4 groepswoningen. Bovendien zijn er nog eens 21 zorgappartementen voor senioren. Verder bevat het complex een recreatiezaal met restaurant, een activiteitenruimte, kantoorruimten, kinderdagverblijf, en een huisartsen- en een fysiotherapiepraktijk.

 

Vigiles heeft in opdracht van de SVRZ een brandveiligheidsaudit uitgevoerd bij zorgcomplex Poelwijck in ’s-Heer Arendskerke. Middels een nulmeting is beoordeeld in hoeverre de noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen in het verzorgingstehuis volgens het Bouwbesluit aanwezig zijn. Daarnaast is onderzocht of de brandwerende scheidingswanden en brandveiligheidsinstallaties volgens de geldende voorschriften en normen gerealiseerd zijn. De conclusies en aanbevelingen van de audit zijn vastgelegd in een rapport.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker of Jasper Wilderom.