Animatie hulpdiensten Waterwolftunnel

Voor de meldkamers, politie en geneeskundige hulpverlening is een animatie ontwikkeld om hen te informeren over de tunnel, installaties en specifieke procedures voor de bestrijding van incidenten in de Waterwolftunnel. De animatie is hier te bekijken. Via een ontwikkelde applicatie kunnen de hulpverleners daarnaast zelf door de digitale tunnel navigeren en informatie over procedures en tunneltechnische installaties raadplegen. Deze applicatie is hier te bekijken. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker