Advisering industriële veiligheid Veiligheidsregio Zeeland

De provincie Zeeland kenmerkt zich door een grote concentratie aan industriële bedrijvigheid rond de havengebieden van Vlissingen-Oost (Sloegebied) en de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. Met de grote concentratie aan (petrochemische) industrie, op- en overslag en 18 zware industriële bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (zogenaamde BRZO-bedrijven) en Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vallen is Zeeland het tweede risicogebied van Nederland.

 

In samenwerking met SAKE-advies ondersteunt Vigiles de Veiligheidsregio Zeeland in de advisering over brand- en industriële veiligheid in de omgevingsvergunning en -meldingen. Onderdeel hiervan vormt de beoordeling van veiligheidsrapporten, bedrijfsbrandweerrapportages, masterplannen brandveiligheid en uitgangspuntendocumenten voor brandbeveiligingsinstallaties.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Matthijs Bakker.