Advisering brandveiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vigiles ondersteunt de afdeling Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij het opstellen van gemeentelijke en provinciale adviezen in het kader van brandveiligheid. Onderdeel hiervan vormt de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen bouw en –milieu, uitgangspuntendocumenten voor brandbeveiligingsinstallaties, aanvragen evenementenvergunningen en bestemmingsplannen.

 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jasper Wilderom.