MIRG (Maritieme incident response Groups)

Brandweerkorpsen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland hebben hun krachten gebundeld om samen MIRG-teams op te richten. De teams bestaan uit een gespecialiseerde groep van brandweermensen die zijn opgeleid, getraind en uitgerust om incidenten aan boord van schepen te bestrijden. Binnen het project MIRG-EU worden meer dan 140 brandweermensen opgeleid in maritieme incidentbestrijding, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis die in de verschillende brandweerkorpsen aanwezig is. Voor meer informatie zie www.mirg.eu

 

Om het project mogelijk te maken heeft Vigiles in 2011 in opdracht van Veiligheidsregio Zeeland een subsidieaanvraag binnen het Interreg 2-Zeeenprogramma opgesteld. Vigiles is vanaf de start van het project als adviseur betrokken. Naast de inbreng van onze inhoudelijke kennis van maritieme incidentbestrijding fungeren wij als ‘smeerolie’. Wij verbinden de Europese partners, waarbij wij streven naar optimale kennisuitwisseling. Het is voor brandweerkorpsen nog geen gemeengoed om binnen een Europees project internationaal samen te werken. Dit maakt de samenwerking binnen MIRG—EU dan ook uniek. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen Luc Wassenberg.